Tilknytning til nett

Ved utvikling av næringsområder, industri, ladeanlegg, produksjonsanlegg, bolig- eller hyttefelt må tiltakshaver gi relevant informasjon til Luostejok Nett AS så tidlig som mulig.

I forbindelse med planleggingen bør tiltakshaver være særlig oppmerksom på disse forholdene:

  • Være ute i god tid da bygging av infrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneiere, naboer, kommune, veg- og ledningseiere, Kystverket og like vernehensyn (fylkesmann/fylkeskommune)
  • Tiltakshaver er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Luostejok Nett AS tar ansvar for sitt arbeid og leveranser slik det spesifiseres i avtalen med tiltakshaver.

Luostejok Nett AS har delt inn saksbehandling for nettilknytning i 3 nivåer. Klikk deg inn på den som er aktuell for deg for å lære mer om prosessen og tidsfristene:

 

Større næringsvirksomhet og kraftkrevende industri (større næringsvirksomhet og kraftkrevende industri

Mellomstore tilknytninger (typisk utbygging av boligfelt og el-bil ladestasjoner)

Mindre tilknytninger (typisk tilknytning av enkeltboliger i eksisterende boligfelt og oppsett av elbilladere)