Mindre tilknytninger

Tilknytning av nye og endringer i elektriske anlegg for enkeltbolig i eksisterende boligfelt, endringer i kapasitet i eksisterende tilknytninger og oppsett av elbilladere. Søknad om tiltak skal alltid gjennom autorisert installatør.

Installatør sender nødvendige meldinger til Luostejok Nett AS via installatørmelding. Dette gjelder blant annet for følgende typer arbeid:

  • Tilknytning av nye elektriske anlegg for bolig eller fritidsbolig i eksisterende boligfelt
  • Endringer i elektriske anlegg for bolig eller fritidsbolig. For eksempel endring av størrelse for hovedsikring (eks tilpasning for elbil eller effektkrevende apparater)
  • Nytt målepunkt i eksisterende installasjon (f.eks. hybelleilighet)
  • Arbeid i målepunkt (f.eks. nytt sikringsskap)
  • Sammenkobling av anlegg

Behandlingstid hos Luostejok Nett AS er inntil 30 dager fra bestilling foreligger.

Informasjon om større og mellomstore tilknytninger, samt søknadsskjema på det finner du her.