Smarte strømmålere

Med AMS og økt bruk av IKT vil nettselskapenes tilgang på hurtig, detaljert og relevant informasjon om tilstanden i nettet øke betydelig. Dette bidrar til at kostnadene til drift og vedlikehold av nettet reduseres, det bidrar til raskere feilretting og bedre leveringskvalitet, og det bidrar til at investeringer i nettet kan utsettes og i økt grad tilpasses nettkundenes faktiske etterspørsel og behov. Gradvis vil disse tiltakene komme nettkunden til gode.

Du som kunde vil få direkte og løpende tilgang på viktig informasjon om eget forbruk. Med denne informasjonen vil du i langt større grad kunne effektivisere strømforbruket ditt.

Regjeringen.no – smarte strømmålere til alle

Smarte strømmålere (AMS) – NVE

Plusskunder

En plusskunde er en sluttkunde som også produserer strøm (f.eks. solcelleanlegg), som tidvis overstiger eget forbruk.

Produsert kraft som plusskunden ikke selv bruker kan mates inn i nettet og selges.

AMS-måleren måler hvor mye egenprodusert kraft en kunde mater inn i nettet, noe som er nødvendig for at kunden skal kunne selge kraften til andre.

Hvilken informasjon sendes ut automatisk?

Målerne sender timesbaserte målinger, altså hvor mye som forbrukes hver time, til nettselskapet. Nettselskapet deler disse målingene med kundens kraftleverandør. Nettleie og strømregning baseres altså på disse målingene. Denne informasjonen kan ikke deles med andre uten kundens samtykke.

Nettselskapene kan også få informasjon fra måleren f.eks. om strømbrudd, jordfeil, eller problemer med spenningskvaliteten.

Kunden kan få informasjon om eget forbruk direkte fra måleren

Alle målerne er utstyrt med en fysisk utgang, ofte kalt HAN-porten (Home Area Network). Gjennom å koble seg til HAN-porten vil kunden få tilgang til informasjon om eget strømforbruk (se under). Denne informasjonen vil oppdateres minst hvert tiende sekund. Informasjonen vil kun være tilgjengelig for kunden, verken nettselskap, kraftleverandører eller tjenesteleverandører har leseadgang til HAN-porten. Disse, og eventuelt andre aktører, kan kun få tilgang til disse dataene etter avtale med kunden. Porten vil være stengt når den nye måleren installeres, og vil bare kunne åpnes når kunden ber om det.

Kunden må selv kjøpe utstyr for å koble seg til HAN-porten. Informasjonen fra HAN-porten kan kunden, om han ønsker det, bruke inn i styrings- eller informasjonssystemer for å tilpasse strømforbruket sitt, slik at han kan få lavere nettleie og/eller strømregning. Etter hvert kan det tenkes at det kommer forskjellige tilbud fra aktører som tilbyr tjenester basert på informasjon fra HAN-porten. Disse kan være nyttige for forbrukeren, men han bør også være oppmerksom på at han da gir fra seg detaljert informasjon om sitt forbruk.

Ønsker du å åpne HAN-porten, bruk kontaktskjema eller send epost til firmapost@lksa.no

Er den nye strømmåleren nøyaktig?

Alle nye el-målere er underlagt en kontrollordning som oppfyller kravene i Justervesenets regelverk.

Det er produsentenes ansvar å se til at målerne oppfyller disse kravene, men Justervesenet holder oppsyn med dette.

Alle AMS-målere må typegodkjennes før de kan tas i bruk.

Godkjente målere kontrolleres periodisk basert på statistiske utvalg. Ved avvik fra nøyaktighetskravene må alle AMS-målere i samme gruppe skiftes ut.

Om du har inntrykk av at strømregningen har økt etter at strømmåleren er skiftet ut, kan dette ha en naturlig forklaring. Om du ikke har avlest den gamle måleren riktig, vil den avleses av installatøren og avvik fra tidligere stipulert forbruk tas igjen på ny regning. En annen forklaring kan være at din gamle mekaniske måler rett og slett målte for lite. De nye målerne er uansett mer presise enn de gamle. Har du spørsmål om strømregningen etter å ha fått ny måler, kan du henvende deg til nettselskapet ditt.

Avgir de nye strømmålerne stråling?

Smarte strømmålere gir ikke farlig stråling, skriver Statens strålevern på sine nettsider.

Det er nettselskapene som velger leverandør, og målerne bruker ulike teknologier. Vanligvis sendes signal via radionettverk, men data sendes også i enkelte tilfeller over mobilnett, fiber eller strømnett. Data sendes til nettselskapet et fåtall ganger i døgnet.

Felles for disse teknologiene er at strålingen er kortvarig, svak og ikke helsefarlig, forsikrer Statens strålevern.

Alle målere skal byttes. Hvis kunden ønsker det, kan sender slås av, og kunden belastes avlesningsgebyr.

Personvern

Bruk av måledata som registreres av AMS er bl.a. underlagt personopplysningsloven.

Dette innebærer at nettselskap og kraftleverandør kun kan bruke de persondata som er nødvendig for å fakturere kunden.

Utover det ovenstående har kunden råderett over og kan bestemme hvem som får tilgang til egne data.

Nettselskapet kan ikke lagre data om kunden lenger enn 3 år.

Notat med mer informasjon om personvern og AMS:

Du bestemmer hvem som skal få data fra smarte strømmålere