Søknad om tilknytning

Dette skjema skal benyttes til mellomstore (boligfelt, ladestasjoner etc.) og større tilknytninger (næringsvirksomhet, kraftkrevende industri etc.)

Søknad om utbygging

"*" obligatorisk felt

Luostejok Nett AS behandler personopplysninger etter gjeldende lov. For mer informasjon se Personvern

1 - Felles saksopplysninger

Søknaden sendes på vegne av
Kontaktperson som representerer søker
Rådgiver eller el. installatør for tekniske avklaringer (dersom aktuelt)

Anleggets lokalisering

Gjelder søknaden nytt anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg*
DD dot MM dot YYYY
Samtykke til deling av informasjon*