Flytte linje, stolper og nettanlegg

Standard vilkår for tilknytning § 3-10 Flytting eller fjerning av ledninger/nett sier at slike endringer på nettanlegg kan bestilles for rekvirentens regning.

Kostnader
Hovedregelen er at flytting/endring av nettanlegg må bekostes av bestiller. Bestilleren faktureres for de faktiske kostnadene som medgår. Det skal gjøres fradrag for eventuelle utsatte fremtidige reinvesteringskostnader, eventuell forsterkning eller forbedret anleggsløsning som Luostejok Nett AS får ved det nye anlegget.

Flytting/endring av nettanlegg er en utført tjeneste og faktureres med MVA.

Vi behandler ønske om flytting fortløpende, men gjør oppmerksom på at flytting av høyspentlinjer er en svært stor jobb, som kan ta mange måneder å utrede. 

Priser
Flytte stolpe, fra kr 25 000,- per punkt
Flytte skap, fra kr 15 000,- per skap
Flytte bardun, fra kr 7 500,- per stk
Flytte strever (montere bardun), fra kr 15 000,- per stk
Flytte linje fra luft til bakke, fra kr 750 per meter

Kostnaden vil variere etter tverrsnittet på kabelen, eller forholdene for øvrig.

Flytting/kabling/endring av høyspent anlegg og nettstasjon kan i noen tilfeller utføres, men gjøres normalt ikke. Dersom en utredning ønskes kan man kontakte oss.

Påbegynte timer i planlegging faktureres, uansett om bestillingen blir utført eller ikke.

Henvendelse om arbeid må mottas senest 30 dager før arbeidet ønskes utført.

Forespørsel kan sendes firmapost@lksa.no