Kople fra/til strøm

Bruksanvisning for å kople fra strømmen ved hjelp av måler

Dersom du har tenkt å skru av all strøm på ditt anlegg fordi du skal reise bort, følg denne bruksanvisningen.

 

Slå av strømmen med måler:

Trykk venstre knapp en gang til displayet viser DCON

Hold inne venstre knapp i 6 sekunder til du hører et smell

 

 

Slå på strømmen med måler:

Trykk venstre knapp til displayet viser A+

Hold inne venstre knapp i 6 sekunder til du hører et smell

 

Bruksanvisning for bryterfunksjon i måleren

 

Viktig å huske at om man skal jobbe i det elektriske anlegget, må fortsatt sikringer tas ut.

Om man ønsker å skru av all strøm (f.eks på hytta) når man reiser bort, så skal denne metoden benyttes. Vi vil da kunne hente inn at forbruket er 0. Dersom hovedsikringer tas ut, vil vi tro at det er feil på kommunikasjon med måler og kontakte dere for å få dette reparert. Det vil også kunne bli beregnet/stipulert et forbruk da.