Flytting, oppsigelse og endring av strøm

Det er din strømleverandør som skal utføre disse oppgavene. Strømleverandøren er ditt viktigste kontaktpunkt for spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtalen, faktura og forbruk.


Hva betyr dette for meg?

Dersom du skal

 • flytte
 • bestille
 • si opp
 • endre kontaktinformasjon

må du kontakte din strømleverandør.

For å bestille strøm hos en strømleverandør, eller finne din strømleverandør; gå inn på strømpris.no

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Vil du bestille strøm på leveringsplikt eller si opp leveringspliktavtale, kan du gjøre det her.


Fra 1. februar 2019 er det strømleverandøren som skal holde kundeinformasjonen oppdatert. Vi som nettselskap får tilgang til riktig informasjon gjennom Elhub. Strømleverandøren skal sørge for at informasjonen meldes inn til Elhub slik at vi får korrekt informasjon derfra.


Når skal jeg kontakte Luostejok Nett AS?

Du skal fortsatt kontakte oss bla. ved

 • nytilknytning
 • endring av effekt
 • endring fra 1-fase til 3-fase
 • legge om fra luft til kabel
 • levere rivemelding
 • HAN-port
 • melding om feil og sjekke status på strømbrudd
 • du er på leveringsplikt og får faktura på kraft og nettleie fra oss

Ønsker du å kontakte oss angående ovenstående, bruk kontaktskjemaet.