Nye regler for flytting fra 1. februar 2019

Nye regler for bestilling, oppsigelse og endring av din kontaktinformasjon er blant endringene som følger med innføringen av nasjonal Elhub i februar 2019. Det er din strømleverandør som skal utføre disse oppgavene fra 1. februar. Strømleverandøren blir fra den datoen ditt viktigste kontaktpunkt for spørsmål knyttet til strøm- og nettleieavtalen, faktura og forbruk.


Hva betyr dette for meg?

Dersom du skal

  • flytte
  • bestille
  • si opp
  • endre kontaktinformasjon

må du kontakte din strømleverandør.

For å bestille strøm hos en strømleverandør, eller finne din strømleverandør; går inn på strømpris.no


Fra 1. februar 2019 er det strømleverandøren som skal holde kundeinformasjonen oppdatert. Vi som nettselskap får tilgang til riktig informasjon gjennom Elhub. Strømleverandøren skal sørge for at informasjonen meldes inn til Elhub slik at vi får korrekt informasjon derfra.


Når skal jeg kontakte Luostejok Kraftlag Nett AS?

Du skal fortsatt kontakte oss bla. ved

  • nytilknytning
  • endring av effekt
  • endring fra 1-fase til 3-fase
  • legge om fra luft til kabel
  • levere rivemelding
  • melding om feil og sjekke status på strømbrudd