Prisliste fra 01.07.2022

Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) bestemmer størrelsen på nettselskapenes nettleie. Nettleien skal dekke drift, investeringer og vedlikehold i strømnettet.

Her kan du lese mer om strømpris: https://nve.no/om-nve/spor-nve/stromregningen-kort-forklart/

Priser nettleie fra 01.07.2022

Prisliste fra 01.07.2022

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Priser leveringsplikt

Luostejok Nett AS sine priser for leveringspliktig leveranse er månedlig gjennomsnittpris for spotkraft + et påslag på 5 øre/kWh ekskl. mva. Etter 6 uker øker påslaget til 10 øre/kWh ekskl. mva. Fakturering av leveringsplikt skjer sammen med nettleien.