Nettleiepriser fra 01.07.2022

Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) bestemmer størrelsen på nettselskapenes nettleie. Nettleien skal dekke drift, investeringer og vedlikehold i strømnettet.

Her er våre nettleiepriser fra 01.07.2022:

Prisliste fra 01.07.2022

 

Se forøvrig egen sak om ny nettleiemodell: Ny modell for nettleie fra 01.07.2022