Prisliste 2023

Norges Vassdrag og energidirektorat (NVE) bestemmer størrelsen på nettselskapenes
nettleie. Nettleien skal dekke drift, investeringer og vedlikehold i strømnettet.

På NVE sine sider kan du lese mer om strømpris: Spørsmål og svar om strøm

Priser nettleie fra 01.09.2023

Prisliste fra 01.09.2023

Priser nettleie 01.01.-31.08.2023

Prisliste 01.01.-31.08.2023

Nettleie

Nettleien består av to ledd. Et fastledd og et energiledd. Fastleddet har ulike trappetrinn. Hvilket trinn du står på blir bestemt av gjennomsnittet av de timene i måneden du brukte mest strøm (i løpet av et døgn). Det er gjennomsnittet av de tre høyeste døgnmaksene i måneden.

Her kan du lese mer om ny nettleie: Ny nettleie fra 01.07.22

Leveringsplikt

For at du ikke skal være uten strøm i tiden før du har inngått en strømavtale med en kraftleverandør, er vi pålagt av myndighetene å levere strøm til deg i henhold til regelverket for såkalt leveringsplikt. Dette er en midlertidig ordning for deg, hvor prisen er høyere enn hva kraftleverandører tilbyr.

Priser leveringsplikt

Luostejok Nett AS sine priser for leveringspliktig leveranse er månedlig gjennomsnittpris for spotkraft + et påslag på 5 øre/kWh ekskl. mva. Etter 6 uker øker påslaget til 10 øre/kWh ekskl. mva. Fakturering av leveringsplikt skjer sammen med nettleien.