Vi setter ned nettleie for 3. året på rad

Luostejok Nett AS setter ned prisen på nettleie fra 1. januar 2022 til 17,48 øre/kWh.

Dette er 3. året vi kan sette ned prisen på nettleie. Dette gjelder husholdninger og fritidsboliger.