Strømstøtte (kompensasjon for høye strømpriser)

For desember 2022 har våre kunder for første gang krav på kompensasjon for høye strømpriser.

Strømstøtte (kompensasjonsordningen) for høye strømpriser gjelder for husholdninger og boligselskap (borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap mm.).

Støtteordningen innebærer at kundene får utbetalt et beløp basert på sitt eget månedlige strømforbruk og en støttesats.
Støttesatsen er en prosentandel av prisforskjellen mellom 70 øre/kWh og den månedlige gjennomsnittsprisen på kraftbørsen. Denne andelen er 90 prosent fra og med september 2022.

 

Strømstøtten trekkes fra på nettleien.

Du kan se forbruket og faktura i Luostejok-appen og på min side: https://minside.lksa.no/

 

Her finner du mer informasjon om strømstøtte:

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/stroem/spoersmaal-og-svar-om-stroemstoette-for-hoeye-stroempriser/