Bygg & Grav

Tilknytning av nye installasjoner til strømnettet.

Byggherre bestiller utførelsen av den elektriske installasjonen i bygget hos en installatør. Installatøren bør engasjeres tidlig i byggeprosessen. Installatøren sender en skriftlig «Melding om installasjonsarbeid» til Luostejok Nett AS med relevante opplysninger om den nye installasjonen. Når installatøren har mottatt svar på «Melding om installasjonsarbeid» fra Luostejok Nett, er det klart for å starte arbeidet med den elektriske installasjonen i bygget.

Luostejok Kraftlag Nett forbeholder seg behandlingstid på både forhånds- og ferdigmeldinger.

Det er installatørens ansvar å sende ferdigmelding/ønske om tilknytning til Luostejok Nett etter at installasjonen er ferdigstillet.

Definisjon tilknytningspunkt

Tilknytningspunktet defineres som grensesnittet mellom Luostejok Nett og kundens anlegg og gjelder alle typer tilknytning til vårt nett.

Tilknytningspunktet skal etableres der Luostejok Kraftlag anviser og i.h.h t. § 3 – 3 og § 4 – 1 i ”Standard vilkår om tilknytning.”

Rekkehus defineres som boenheter sammenføyd i en rekke og fysisk sammenkoblet. Det skal etableres ett tilknytningspunkt pr bygg.

Eneboliger i rekke defineres som separate boenheter sammenføyd med garasje/carport/bod. Det skal være et tilknytningspunkt pr. bolig

Frittstående eneboliger er eneboliger med inntil 2 leiligheter og hovedleilighet. Det skal være et tilknytningspunkt pr. boenhet

Boligblokk er flere enn tre boenheter over flere etasjer i en bygningsmasse. Terrassebebyggelse over flere etasjer defineres som boligblokk. Det skal etableres et tilknytningspunkt pr boligblokk.

Næringsbygg: Det skal normalt etableres et tilknytningspunkt pr. bygg.

Ved alle nye tilknytninger til Luostejok nett beregnes anleggsbidrag. Dette er kundens andel av anleggskostnadene for tilknytningen.